Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2007

Αποζημιώσεις σε πυροπαθείς (ΠΣΕΑ)


Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελος Μπασιάκος σχετικά με
αποζημιώσεις για ζημιές από πυρκαγιές στα πλαίσια του ΠΣΕΑ παρέχει τις
ακόλουθες διευκρινίσεις για άμεση πληρωμή των δικαιούχων αγροτών με ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ, σε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνωσης του:
«Ζημιές από πυρκαγιές σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις έχουμε σε δύο εγκριθέντα από
την Ε.Ε. Προγράμματα ΠΣΕΑ που εξελίσσονται ως προς τις εκτιμήσεις και τις
πληρωμές : Το τριετές 2003-2004-2005 και το Πρόγραμμα έτους 2006. Το Πρόγραμμα
ΠΣΕΑ ζημιών από πυρκαγιές έτους 2007 θα υποβληθεί εντός του Σεπτεμβρίου στην
Ε.Ε. για έγκριση και μετά την αποδοχή του από την Ε.Ε. θα ξεκινήσει η
διαδικασία δηλώσεων ζημίας από όλους του πληγέντες αγρότες, σύμφωνα με την
ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία.
Μετά τις τελευταίες μεγάλες πυρκαγιές η Κυβέρνηση απεφάσισε ότι όλοι οι
πληγέντες από πυρκαγιές αγρότες θα μπορούν να πληρωθούν άμεσα ένα ποσοστό επί
των δικαιούμενων αποζημιώσεων ΠΣΕΑ με ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ της ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ,
ανεξάρτητα από την πορεία εκτιμήσεων και έγκρισης προγράμματος ΠΣΕΑ έτους 2007
από την Ε.Ε. με την ακόλουθη διαδικασία :
Κάθε αγρότης που ζημιώθηκε από πυρκαγιά των ζημιών του Αυγούστου 2007 και δεν
έχει υποβάλλει δήλωση ζημίας (εξαιρούνται δηλαδή οι πληγέντες των ετών
2003-04-05, 2006 και 2007 (μέχρι ζημιές και μηνός Ιουλίου), θα υποβάλλει για
διευκόλυνσή του από αύριο 28/8/2007 μόνον μία αίτηση - υπεύθυνη δήλωση στον
ανταποκριτή του ΕΛΓΑ ή το πλησιέστερο υποκατάστημα ΕΛΓΑ, στην οποία θα αναφέρει
τα προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, ΑΦΜ, αριθμό λογαριασμού
τράπεζας), στοιχεία εκτάσεων ή αριθμού ζώων ή πάγιου κεφαλαίου που ζημιώθηκαν
(σύμφωνα με υπόδειγμα που επισυνάπτεται και θα του χορηγείται από αύριο) και ο
ΕΛΓΑ θα υπολογίζει άμεσα το ποσό το οποίο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων θα του χορηγεί με ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ της ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ μέσω ΑΤΕ χωρίς
καμία δική του επιβάρυνση τόκων. Το ύψος του ποσού ανά καλλιέργεια θα
ανακοινωθεί σε 2 ημέρες.
Όταν ο ΕΛΓΑ ολοκληρώσει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες ΠΣΕΑ και
προσδιορίσει επακριβώς το ποσό που δικαιούται κάθε αγρότης από αποζημιώσεις
τότε στην κανονική του πληρωμή θα συμψηφίζεται το ποσό της ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ που του χορηγήθηκε και αυτό θα γίνεται αποδεκτό από
πλευράς δικαιούχου με μία υπεύθυνη δήλωση - ανέκκλητη εξουσιοδότηση που θα
υπογράφει ο ίδιος προς την ΑΤΕ.
Διευκρινίζεται ότι για τους πληγέντες αγρότες ΠΣΕΑ των προηγούμενων ετών και
έτους 2007 (πυρκαγιές μέχρι και Ιουλίου) ο ΕΛΓΑ θα προχωρήσει άμεσα χωρίς καμία
δική τους επιπλέον υποχρέωση στον προσδιορισμό του ύψους της ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ με τα ίδια κριτήρια, με βάση τις δηλώσεις ζημίας που έχουν
ήδη υποβάλλει και τις προεκτιμήσεις ή εκτιμήσεις που πραγματοποιήθηκαν απ’ τον
ΕΛΓΑ μέχρι σήμερα.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: