Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2007

Απαγορεύεται το κυνήγι στις πληγείσες περιοχές

Ο  Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και  Προστασίας
Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος απέστειλε σήμερα - ως εξαιρετικώς επείγον -
έγγραφο με το οποίο υπενθυμίζεται η εντολή που εδόθη προ εβδομάδας, στις
Διευθύνσεις Δασών των Περιφερειών, λόγω αρμοδιότητάς τους, για την απαγόρευση
της Θήρας στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και των περιμετρικών
ζωνών. Το μέγεθος των περιμετρικών ζωνών εκτιμάται από τις Δασικές Υπηρεσίες
με ευδιάκριτα όρια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: