Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2007

Κάλυψη των αναγκών σε ζωοτροφές

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αλέξανδρος Κοντός σχετικά με
την κάλυψη των αναγκών σε ζωοτροφές των κτηνοτρόφων στις περιοχές που επλήγησαν
από τις πυρκαγιές, γνωστοποιεί τα εξής:

1. Πραγματοποιείται καταγραφή των αναγκών σε ζωοτροφές στις πληγείσες περιοχές
από τις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τους Δήμους και τις Ενώσεις
Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ), έτσι ώστε να υπάρξει μία πλήρης εικόνα γύρω από
το μέγεθος των αναγκών.
Προκειμένου δε, να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες των κτηνοτρόφων, οι Ενώσεις
Αγροτικών Συνεταιρισμών προχωρούν ήδη στην αποστολή και διανομή ζωοτροφών, σε
συνεργασία με τις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

2. Ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος (ΕΛ.Ο.Γ) αποφάσισε την άμεση
χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, ύψους 500.000 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων
αναγκών σε ζωοτροφές.

3. Δαπάνες ζωοτροφών έχουν προβλεφθεί να καλυφθούν και μέσω αυξημένου ποσού
προπληρωμής στους κτηνοτρόφους που υπέστησαν ζημιές στο πάγιο κεφάλαιο.

4. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρακολουθεί στενά το θέμα της
κάλυψης των αναγκών σε ζωοτροφές, έχοντας συνεχή επαφή με την AGRO Α.Ε.
(Εταιρία Εμπορίας Εφοδίων της ΠΑΣΕΓΕΣ), με τις ΕΑΣ και με τις επιχειρήσεις
παραγωγής ζωοτροφών της χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: