Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2007

Φορολογικές ελαφρύνσεις πυροπαθών

Με αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Αντ. Μπέζα καθορίζονται τα
ακόλουθα:


1. α. Για όλους τους πυρόπληκτους της χώρας, φυσικά και νομικά
πρόσωπα, αναστέλλεται για έξι μήνες, δηλαδή μέχρι 29/02/2008, η
καταβολή των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων οφειλών μέχρι
31/08/2007.

β. Για όλους τους πυρόπληκτους της χώρας, φυσικά και νομικά
πρόσωπα, παρατείνεται μέχρι 29/02/2008 η καταβολή των οφειλών
που θα καταστούν ληξιπρόθεσμες μετά την 31/08/2007.

Και στις δύο περιπτώσεις (α και β) η υποχρέωση για καταβολή μετά την 29/02/2008
ρυθμίζεται σε 24 μηνιαίες δόσεις χωρίς προσαυξήσεις.

γ. Για όλους τους πυρόπληκτους της χώρας, φυσικά και νομικά
πρόσωπα ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων, παρατείνεται μέχρι
29/02/2008 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων και καταβολής του
ΦΠΑ και λοιπών παρακρατούμενων φόρων, των οποίων η
ημερομηνία υποχρέωσης λήγει μετά την 25/08/2007.


2. α. Για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα των πυρόπληκτων νομών
Αρκαδίας, Εύβοιας, Ηλείας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, αναστέλλεται και
παρατείνεται για δύο μήνες χωρίς
προσαυξήσεις η καταβολή των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων
οφειλών που υπάρχουν κατά την 25/08/2007 ή θα καταστούν
ληξιπρόθεσμες εντός του διμήνου μέχρι 31/10/2007.

β. Για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως κατηγορίας
βιβλίων , των πυρόπληκτων νομών Αρκαδίας, Εύβοιας, Ηλείας,
Λακωνίας και Μεσσηνίας, παρατείνεται για δύο μήνες η
υποβολή δηλώσεων καταβολής ΦΠΑ και λοιπών παρακρατούμενων
φόρων των οποίων η ημερομηνία υποχρέωσης λήγει μετά την
25/08/2007.

3. Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι δωρεές σε είδος των επιχειρήσεων
προς το Δημόσιο, Δήμους, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Ν.Π.Δ.Δ.,
Ιδρύματα και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Δημόσιο
καθώς και Ιερές Μητροπόλεις και Ναούς με σκοπό την στήριξη των
πολιτών στους πυρόπληκτους νομούς Αρκαδίας, Εύβοιας,
Ηλείας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: