Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2007

Από 29 Αυγούστου οι συντάξεις ΟΓΑ Σεπτεμβρίου και άλλη μια σύνταξη ως έκτακτη ενίσχυση


Στο πλαίσιο των δηλώσεων και των κατευθυντήριων γραμμών του κ. Πρωθυπουργού κ.
Κωνσταντίνου Καραμανλή και των οδηγιών του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας κ. Βασίλειου Μαγγίνα, η Διοίκηση του Ο.Γ.Α., με απόφαση του Διοικητή
κ. Λευτέρη Παπαγεωργόπουλου (αρ.απόφασης 909/28-08-2007), ανακοινώνει για την
ανακούφιση των πυρόπληκτων συνταξιούχων του ΟΓΑ τα εξής:

1. Η πληρωμή των συντάξεων του μήνα Σεπτεμβρίου 2007 στους Δήμους και τα
Δημοτικά Διαμερίσματα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών, θα
αρχίσει από την 29η Αυγούστου 2007, αντί του πρώτου δεκαήμερου του Σεπτεμβρίου
που ορίζεται ως ημερομηνία καταβολής του ποσού των συντάξεων για τους
συνταξιούχους του ΟΓΑ.

2. Λόγω των εξαιρετικά δυσμενών συνθηκών που δημιουργήθηκαν για τους
συνταξιούχους μας στις πληγείσες περιοχές, η Διοίκηση του ΟΓΑ θα χορηγήσει μια
επιπλέον σύνταξη, μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας, ισόποσης της
καταβαλλομένης, ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, σε όλους τους συνταξιούχους του
ΟΓΑ. Το μέτρο αφορά 35.000 περίπου συνταξιούχους.


3. Θα χορηγηθεί πλήρης σύνταξη σε ένα μέλος της οικογένειας των θυμάτων,
θανόντων από τις πυρκαγιές, κατ΄αναλογία των διατάξεων χορήγησης σύνταξης στα
θύματα τρομοκρατικών ενεργειών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: